TOPSTAV s.r.o.

ČASEM PROVĚŘENÁ KVALITA1995    1996    1997    1998    1999    2000


1995


Název stavby Objednatel
Novostavba Obytný soubor V Luzích: komunikace s krytem dlážděným, kanalizace dešťová Fortel s.r.o. Brno
JEKO-koberce, Brno, ul. Heršpická: komunikace STAD s.r.o. Brno
Rekonstrukce komunikace Za humny a Mezírka v obci Mokrá – Horákov: komunikace s krytem živičným, komunikace s krytem dlážděným, kanalizace splašková a dešťová, přípojky kanalizace, vody obec Mokrá-Horákov
Novostavba komunikace ul.Černovická v Brně: komunikace s krytem živičným, kanalizace město Brno
Novostavba komunikace areálu JmDZ Slatina v Brně: komunikace s krytem dlážděným, kanalizace Kaláb s.r.o Brno
Rekonstrukce ulice Kout a U Sokolovny v obci Moravské Knínice:komunikace s krytem dlážděným, kanaliace
Novostavba komunikací penzionu Podpěrova v Brně: komunikace s krytem dlážděným Mittag s.r.o Brno
Rekonstrukce nábřeží ul.Heršpická v Brně: demolice budov, zpevněné plochy pro parkování, veřejné osvětlení, sadové úpravy BKOM a.s. Brno
Rekonstrukce lávky Bystrc v Brně: komunikace s krytem dlážděným, sadové úpravy, veřejné osvětlení
Rekonstrukce ulice Kovárenské a Hliník v Brně – Slatině: komunikace s krytem dlážděným, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, mobiliář sadové úpravy BKOM a.s. Brno
Rekonstrukce ulice Střední v Brně – Králově Poli: komunikace s krytem živičným, komunikace s krytem dlážděným, veřejné osvětlení, odvodnění BKOM a.s. Brno

Nahoru


1996


Název stavby Objednatel
Dostavba autosalonu Dumag v Rosicích:komunikace s krytem živičným, komunikace s krytem dlážděným DUMAG s.r.o Brno
Novostavba zpevněných ploch v areálu SAKO v Brně: komunikace s krytem živičným Dolp s.r.o Brno
Novostavba sběrného střediska domovních odpadů v Brně – Kr. Poli: zpevněné plochy s povrchem nestmeleným, přípojky sítí, oplocení, objekt pozemního stavitelství město Brno
Rekonstrukce komunikace ulice Jahodová v Brně: komunikace s krytem živičným, komunikace s krytem dlážděným, odvodnění BKOM a.s. Brno
Novostavba - M palác ul.Heršpická v Brně: komunikace s krytem živičným, komunikace s krytem dlážděným, kanalizace dešťová ŽS a.s. Brno
Výstavba cyklistické stezky Brno-střed: cyklostezka s povrchem dlážděným BKOM a.s. Brno
Novostavba zp.ploch v areálu S.P.M.B. Brno – Slatina: komunikace s krytem živičným S.P.M.B. a.s. Brno

Nahoru


1997


Název stavby Objednatel
Novostavba ESF MU Brno ul. Viniční: komunikace s krytem dlážděným, kanalizace dešťová Mittag s.r.o. Brno
Rekonstrukce chodníků ulice Ruská,Těšínská v Brně: dlážděné chodníky BKOM a.s. Brno
Rekonstrukce chodníků ulice Selská: dlážděné chodníky DOSTA a.s. Brno
ekonstrukce opěrné zdi v areálu Prefa Kuřim: monolitická opěrná zeď PREFA a.s. Brno
Novostavba-obytný soubor Duhová pole v Brně – Řečkovicích: komunikace s krytem dlážděným, plynovod, vodovod, přípojky plynu, vody a kanalizace RaK s.r.o. Kyjov
Novostavba cyklistické stezky Brno - Pisárky:cyklostezka s krytem živičným, dlážděným a mlatovým BKOM a.s. Brno

Nahoru


1998


Název stavby Objednatel
Oprava ulice Metodějovy v Brně: komunikace s krytem dlážděným, odvodnění komunikace BKOM a.s. Brno
Novostavba komunikací Antonína Procházky 2 v Brně: výstavba komunikací a ploch okolí rekonstruovaného pozemního objektu, mozaiková žulová dlažba PB Invest s.r.o. Brno
Rekonstrukce stoky "C" obce Moravské Knínice: kanalizace splašková kanalizace dešťová obec Mor.Knínice
Rekonstrukce ulice Letní, Slívova, Eimova v Brně: rekonstrukce silnice město Brno
Novostavba VMO Kohoutova Brno: komunikace s krytem dlážděným, komunikace s krytem z kamenné dlažby, opěrné zdi z prefabrikátů ŽS a.s. Brno
Novostavba obytného souboru Loučky Slatina v Brně: komunikace s krytem dlážděným, opěrné zdi, kanalizace dešťová, oplocení Realspektrum a.s.
Rekonstrukce ul. Minské v Brně: komunikace s krytem dlážděným, mobiliář, sadové úpravy BKOM a.s. Brno
Oprava schodiště ul.Palackého v Brně BKOM a.s.
Rekonstrukce ul. Stránské v Brně:veřejné osvětlení, odvodnění, komunikace BKOM a.s.

Nahoru


1999


Název stavby Objednatel
Rekonstrukce ulice Polní v Brně: rekonstrukce komunikace s krytem živičným BKOM a.s. Brno
Infrastruktura pro RD Pod Strážnou Lelekovice: novostavba vodovodu, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, čistička odpadních vod obec Lelekovice
Opravy pro MČ Brno – Líšeň: lokální opravy komunikací dlážděných, živičných, opěrné zdi, odvodnění město Brno
Rekonstrukce parku Lužánky v Brně: komunikace s krytem dlážděným, komunikace s krytem živičným, mobiliář, závlahový vodovod město Brno
Rekonstrukce cyklistické stezky podél Svitavy v Brně: komunikace s krytem živičným, most o rozpětí 11m, dřevěná konstrukce město Brno
Novostavba parkoviště Bellova, Chopinova v Brně – Kohoutovicích: parkoviště s krytem dlážděným město Brno
Novostavba příjezdové komunikace k polyfunkčnímu domu v Kuřimi: komunikace s krytem živičným, kanalizace dešťová město Kuřim
Přechody ul. Malátova parkovací plochy ul. Tábor v Brně, silniční přechody pro invalidy, parkoviště město Brno
Rekonstrukce přípojek k bytovým domům Vlnitá, Tillhonova v Brně: přípojky vody, přípojky plynu ,kanalizace splašková i dešťová město Brno
Rekonstrukce komunikace Pod Borovníkem v Brně – Žebětíně: komunikace s krytem živičným město Brno
Rekonstrukce vodovodu Pod Horkou, Klobouček v Brně – Žebětíně: hlavní řad vodovodu město Brno
Novostavba infrastruktura pro rodinné domky Pod Strážnou v Lelekovicích: komunikace s krytem dlážděným, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, čistička odpadních vod,vodovod,plynovod PHDr.Bendová
Rekonstrukce komunikace Dubové v Brně: komunikace s krytem živičným, komunikace s krytem dlážděným, kanalizace, odvodnění schodiště BKOM a.s. Brno
Novostavba Penny marketu v Rosicích: komunikace s krytem živičným, komunikace s krytem dlážděným, odvodnění IMOS s.r.o. Znojmo
Rekonstrukce VUT ul.Antonínská: zpevněná plocha dlážděná, mobiliář UNISTAV a.s. Brno
Rekonstrukce Rostislavova náměstí v Brně: parkoviště s povrchem dlážděným, kanalizace dešťová, mobiliář BKOM a.s. Brno
Rekonstrukce zpevněných ploch Tilhonova v Brně: parkoviště s krytem dlážděným město Brno
Novostavba zpevněných ploch Jamborova: parkoviště a zpevněné plochy Kaláb s.r.o. Brno

Nahoru


2000


Název stavby Objednatel
Havarijní opravy kanalizací pro BvaK Brno: opravy havárií kanalizací prováděné za provozu BVK a.s.Brno
Zpevněné plochy TASY Brno: parkoviště pro pneucentrum IMOS Brno a.s.
Bytové domy Vlnitá Brno-Slatina: přípojky vody, přípojky kanalizace město Brno
Parkoviště IBC Brno: parkovací plocha se zavlažováním ze zatravňovacích panelů Recyfix UNISTAV a.s. Brno
Rekonstrukce vodovodu JmE ul. Řipská v Brně: pokládka hlavního řadu vodovodu z litiny JME a.s. Brno
Zpevněné plochy S.P.M.B. Langrova v Brně: komunikace s krytem živičným, opěrné zdi, kanalizace dešťová S.P.M.B. a.s. Brno
Pěší zóna Mokrá: zpevněné plochy dlážděné ,kanalizace dešťová i splašková mobiliář, sadové úpravy Obec Mokrá-Horákov
Dostavba Základní školy Ivančice: zpevněné plochy, parkoviště, opěrné zdi ZŠ Brno a.s.
Oprava ulice Pešinova v Brně: komunikace s krytem živičným, chodníky, veřejné osvětlení město Brno
Národní a kulturní památka Špilberk II.etapa: veřejné osvětlení, závlahový vodovod město Brno
Chodníky pro MČ Brno – Židenice: rekonstrukce chodníků město Brno
Oprava ulice Pod Mniší horou: komunikace s krytem živičným, chodníky dlážděné, odvodnění město Brno
Zpevněná plocha Škrobárna Brno: ul. Dornych parkoviště Škrobárna a.s.
Oprava ulice Spěšné v Brně: komunikace s krytem živičným, chodníky z dlažby, kanalizace dešťová, vodovodní přípojky, veřejné osvětlení město Brno
Oprava ulice Technické v Brně – Kr. Poli: rekonstrukce chodníků město Brno
Cyklistická stezka podél Svratky v Brně: cyklostezka s krytem živičným město Brno
Bytové domy Vychodilova: komunikace s krytem dlážděným, přípojky vody, přípojky plynu, přípojky kanalizace Mittag s.r.o. Brno

Nahoru

 
Copyright © 2012 Topstav s.r.o. | aktualizace