TOPSTAV s.r.o.

ČASEM PROVĚŘENÁ KVALITA


Lokalita

Obec Hostěnice se rozprostírá na rozloze cca 2000 ha v lesnatém SV výběžku okresu Brno-venkov. V západní části zasahuje do katastru obce chráněná krajinná oblast "Moravský Kras".
Obcí protéká "Hostěnický potok" na jehož toku se nacházejí tři rybníky. Maximální nadmořská výška se pohybuje kolem 530 m n. m.
Celý katastr je z hlediska rekreačního a turistického velmi atraktivní. V roce 1981 byla správou CHKO Moravský Kras otevřena naučná stezka "Říčky", jejíž součástí je i "Hostěnické propadání".


Copyright © 2012 Topstav s.r.o. | aktualizace