TOPSTAV s.r.o.

ČASEM PROVĚŘENÁ KVALITA


SILNIČNÍ STAVITELSTVÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

OSTATNÍ VÝSTAVBA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DALŠÍ ČINNOSTI


SILNIČNÍ STAVITELSTVÍ
- výstavba silnic s krytem živičným i dlážděným
- výstavba silnic s krytem z betonových panelů
- výstavba komunikaci s krytem z nezpevněného kameniva
- lokální opravy živičných vozovek
- opravy příčných a podélných trhlin živičných vozovek

Nahoru


INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- výstavba kanalizací splaškových
- výstavba kanalizací dešťových
- výstavba vodovodů
- kabeláže NN
- kabeláže včetně stožárů veřejného osvětlení

Nahoru


OSTATNÍ VÝSTAVBA
- výstavba sportovních hřišť
- výstavba opěrných zdí z betonu nebo kamene
- výstavba ekodvorů
- výstavba parkovišť a zpevněných ploch
- parkové úpravy
- oplocení a brány
- sanace betonových konstrukcí

Nahoru


POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
- realizace individuální občanské výstavby
- revitalizace objektů
- zateplování objektů
- izolace plochých střech

Nahoru


DALŠÍ ČINNOSTI
- mechanizace a autodoprava pro provádění zemních prací
- poradenství ve stavebnictví
- rozpočty stavebních prací
- technický dozor staveb

Nahoru


Obory činnosti

SPOLEČNOST JE DRŽITELEM PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI PRO NÁSLEDUJÍCÍ ČNNOST :

  • zemní práce
  • kanalizace
  • kryty z dlažeb
  • nestmelené vrstvy
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem
  • stabilizované podklady
0 Firma

TOPSTAV s.r.o. je stavební společnost, která se zabývá prováděním silničních a ...

více

1 Činnost

Společnost je držitelem průkazu způsobilosti pro následující činnosti : zemní práce, ...

více

Image 3 Reference

Realizované projekty v předešlých letech

více

4 Fotogalerie

Fotografická dokumentace realizovaných projektů ...

více

5 Kontakty

TOPSTAV s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

více

Copyright © 2012 Topstav s.r.o. | aktualizace