TOPSTAV s.r.o.

ČASEM PROVĚŘENÁ KVALITA2011   2012   2013   2014   2015   2016   2019   2020


2011


Název stavby Objednatel
Opravy havárie kanalizace Brno – Uhelná, Havlišova, Langrova, Drobného, Charbulova, Pastrnkova, Tumaňanova Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16 Brno
Parkovací stání, příjezd a příslušenství při Rekonstrukci objektu pro Měst. Policii, ul. Labská Komfort a.s., Křenová 72
Sběrné středisko odpadů Újezd u Brna Město Újezd u Brna
Židlochovice, Janáčkova, RD Žižkov II – inženýrské sítě Arkont bydlení s.r.o., Nad Kašnou 19 Brno
Popovice – rampy pro pěší Obec Popovice
Popůvky, Čerpací stanice a výtlak odpadních vod Obec Popůvky, 664 41 Troubsko
Areál SPMB Řípská 20 a 20a, lokální oprava živice S.P.M.B. a.s., Řípská 20
MŠ Rybníček 9, Brno, Úprava zahrady a oplocení areálu MŠ Brno, Městská část Královo Pole
Olomoucká ul. Brno, Oprava havárie kanalizace Stavoreal Brno, spol. s r.o.
Oprava chodníků, Chrlice Brno, Městská část Chrlice
Drobná úprava komunikace III/00219, Popovice Správa a údržba silnic JMK
Rekonstrukce zpevněných ploch Křižíkova FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Střelice, ul. Jaroslava Svobody, kanalizace a svodnice Swietelsky stavební, s.r.o.
Čertova Rokle – srdce Lesné, Brno, víceúčelové sportoviště Swietelsky stavební, s.r.o.
Parkovací stání Vondrákova 66, 68 Cooptel, stavební a.s.

2012


Název stavby Objednatel
Opravy havárie kanalizace Brno , Botanická, Pospíšilova Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 16, 657 33 Brno
Rekonstrukce zpevněných ploch Křižíkova 11/2011-2/2012 FIRESTA – Fišer, rekonstrukce staveb a.s.
Střelice, Ulice Jaroslava Svobody, dokončeno 2012 Swietelsky stavební s.r.o.
Popůvky – čerpací stanice a výtlak odpadních vod Obec Popůvky, 664 41 Troubsko
Stavební úpravy objektu Terešov 10 změna na RD Petr Voda a Ivana Vodová, Hlubočany-Terešov 10, 682 01 Vyškov
Modernizace střechy BD Dunajská 31, Brno Družba, SBD, Kapucínské mám. 100/6, 656 57 Brno
Příjezdová komunikace, přípojky kanalizace, plynu, vody, el. na p.č. 150/7, Lelekovice Ing. Petr Ullmann, Marek Sušil
II/395 Pohořelice napojení PZ Dolní Štingary – SO 102 Chodníky – úsek 1 a 2 Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 918 00 Brno
Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána EUROVIACS, a.s. OZ oblast Morava, Vídeňská 104, Brno
Rousínov – novostavba BD Nad Školou – Komunikace SWIETELSKy stavební s.r.o., Jahodová 60, Brno
Víceúčelové hřiště Moravské Knínice Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34 Kuřim
Zpevněné plochy u ZŠ Svážná a zpev. plochy zásob. radu vody z Bosonoh Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Žebětínská 1 Brno Kohoutovice, parkovací místa MČ Brno – Kohoutovice
Vila Tugendhat, rekonstukce přípojky kanalizace II etapa Statutární město Brno, zastupuje BKom
Rekonstrukce dětského hřiště U Velké Ceny 6 MČ Brno – Kohoutovice
Výměna oplocení parku Ramešova-Hlaváčkova MČ Brno – Královo Pole
Úprava okolí návesního rybníka v Sokolnicích Obec Sokolnice
ZŠ ÚVOZ 55, Brno, sportovní hřiště SWIETELSKY stavební s.r.o.
Stavební úpravy provozního areálu Slatina,Šmahova KOMFORT, a.s.
Rek. zpev. ploch – komunikace, kanalizace v areálu Křižíkova Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Rekonstrukce přípojek Vila Löw-Beer Muzeum Brněnska
Zpevněné plochy Vinařská 3 Komfort a.s.

2013


Název stavby Objednatel
Opravy havárií kanalizací BVaK, Hybešova 16, Brno
Brno, Tomáškova, Vaníčkova - rekonstrukce kanalizace přípojek FIRESTA – Fišer, rekonstrukce staveb, Brno
Novostavba rodinného domu Lelekovice Ing. Arch Josef Ullmann
Zadláždění kolejiště – sever . II. etapa v hale p.č. 422/13 ABB s.r.o., Štětkova 18 Praha
Sportovní areál Hněvkovského Ekostavby Brno, a.s.
Zateplení ZŠ Lelekovice Obec Lelekovice
Komunikace Letecká v Brně Žitný s.r.o., Staňkova 39
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem při ZŠ Jiříkovice Obec Jiříkovice, Za Školou 230
Střelice, Kopaniny, komunikace a VO ADUT INVEST a.s.
Komunikace Holubická Městys Pozořice
Komunikace Ypsilantiho v Brně DOLP stavební společnost s r.o.
Vybudování sběrného dvora ve Střelicích Obec Střelice
Zpevněné plochy u haly L v areálu S.P.M.B. S.P.M.B. Řípská 20a, Brno

2014


Název stavby Objednatel
Opravy havárií kanalizací BVaK, a.s.
Opravy izolací proti vodě na terase menzy
Výměna sprchových zástěn
Havarijní stav rozvodů TUV
Oprava nosníků v garáži
Mendelova univerzita v Brně
Příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru ve Střelicích Obec Střelice
Tvarožná – místní komunikace ke hřišti Swietelsky stavební s.r.o.
Brno Mírová, areál volného času, úpravy nádrže EUROVIA CS, a.s
Šlapanice, Zlámaniny, SO 41 Zpevněné plochy MERTASTAV s.r.o.
Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno Starý Lískovec DIRS Brno, s.r.o.
Areál společnosti ABB Vídeňská Brno, kanalizace, komunikace, VO ABB s.r.o.
Komunikace pro pěší Žebětínská a Prokofjevova v Brně Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Kanice, Padělky II etapa ALTERNATIVA QUATRO spol. s r.o.
Revitalizace ploch bytové zony Družstevní, I. etapa DIRS Brno, s.r.o.

2015


Název stavby Objednatel
Oprava havárií kanalizace v ulicích Teslova 8, Srbská 34, nám. SNP, Janouškova 5, Kořískova 43, Potácelova 82 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Kuřim, oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská
Rekonstr komunikace v ul. Bezručova čtvrt a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi
Město Kuřim
Rekonstrukce Sokolovny v České Obec Česká
Rozšíření ploch pro dopravu v klidu, Tábor III etapa
Oprava povrchu vozovky mezi domy Palackého 134 a 136
Brno, MČ Královo Pole
Halasovo náměstí, oprava opěrné zdi Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Oprava střechy Jírovcova 7, 9, 11 v Brně Družba, stavební bytové družstvo
Chodníky pro pěší a zpevněná plocha pro kamiony v areálu ABB Brno, Vídeňská 117 ABB s.r.o., Štětkova 18, 140 00 Praha
Rozšíření areálu - zpevněná plocha areálu Masná 20, Brno AUTONOVA BRNO s.r.o.
Zpevněná plocha pro kontejnery a palety v sídle objednatele MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, Vintrovna 196
Zemní práce a kom. pro propoje plynu, Kanice Padělky III. Alternativa Quatro spol. s r.o.
Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed, ZŠ a MŚ Husova 17 Swietelsky stavební s.r.o., závod Dopravní stavby Morava
Administrativně provozní budova SECO, Venkovní kanalizace, vodovod SYNER Morava, a.s.
GF Instruments Brno-objekt SO04-II, komunikace a zpevněné plochy v sídle firmy Stavos Brno a.s.
Parkoviště – Walter, Kuřim Walter s.r.o.

2016


Název stavby Objednatel
Česká u Brna – oprava poruchy kanalizace
Zlatníky 22, oprava poruchy kanalizační přípojky
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 16, 602 00 Brno
Oprava chodníku na ul. Tyršova nad Purkyňovou a instalace sloupků na Střední 55, Brno
Veřejné grilovací místo Poděbradova – lokalita C
Úprava okolí objektu Herčíkova 17, Brno
Stat. město Brno, MČ Brno-Královo Pole
Rekonstrukce školní zahrady MŠ Oderská 2, Brno Stat. město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec
Oprava chodníku a komunikace Pod Školou a za Kníničským hostincem Obec Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34 Kuřim
Zpevněná plocha kolem haly X v arálu S.P.M.B , a.s. v Brně, Řípská 20
Oprava živičných krytů komunikací v areálu Řípská 20a
S.P.M.B. a.s.m Řípská 20a, 627 00 Brno
Oprava chodníku na ulici Tyršova nad Purkyňovou, Brno, část B VUT-sportovní areál, budova MACHINA, odstranění příčin zavlhání v západní části VUT, Koleje a menzy, Kolejní 2, Brno
Zpevněné plochy a oplocení v areálu, Křižíkova v Brně PRO-DOMA, Budčická 1479, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Vnitroareálové kanalizace v úseku 22,7m-77,46m, BD poříčí 1, 1a, 1b v Brně BD Poříčí, bytové družstvo, Poříčí 1b, 603 00 Brno
Vnitroareálové kanalizace v úseku 22,7m-77,46m, BD poříčí 1, 1a, 1b v Brně Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 43, 45, Brno, Křížkovského 45, 603 00 Brno
Oprava výměnou ležaté kanalizace v areálu ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, Příkop 11 Stavoreal Brno, spol. s r.o., Tovární 11B, 643 00 Brno
Provedení komunikací a zpevněných ploch zámku Borotín Komfort, a.s., Křenová 72, 602 00 Brno
Novostavba BD na ulici Slepá, Kanalizace a vodovod a přípojky SYNER Morava, a.s., 1. máje 532, Kroměříž
Objekt zpevněné plochy Haly X v Brně – Slatině STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

2019


Název stavby Objednatel
Oprava kanalizace v ul. Křižíkova Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Nemojany "Bydlení nad Nemojanským mlýnem" - provedení komunikací a parkovacích míst, splaškové kanalizace a přípojek, výtlaku, kanalizace dešťové, vodovodu a přípojek, plynovodu a přípojek plynu ŽITNÝ s.r.o., Staňkova 39, 612 00 Brno
Kuřim, izolace soklu vč. prací souvisejících objektu Jungmannova 862-5 Společenství vlastníků domu č.p. 862, 863,864,865, na ul. Jungmannova v Kuřimi
Souvislá údržba chodníku v ul. Kárníkova u bytových domů č. 6 až 12 Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
Střelice - rekonstrukce chodníku na ulcici Antonína Smutného II. etapa Střelice, Nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice
Nástavba, přístavba a stavební úpravy bytového domu domu Brno- Husovice, ul. Rotalova č. p. 1171/1172/1173 KOMFORT a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno
Modřice - prodloužení chodníku na ul. Nádražní Město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice
Parkovací stání v ulici Kachlíkova u objektu vodáren v Brně - Bystrci Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, Nám. 28 dubna 60, 635 00 Brno
Střelice -oprava chodníků na ul. Tetčická Obec Střelice, Nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice
Tišnov "Cyklostezka Ostrovec"- novostavba komunikace pro cyklisty a choce, vybudování nového veřejného osvětlení, úpravy zpevněných ploch Město Tišnov, Nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Propojení kabelu veřejného osvětlení z ul. Markovičova neřízeným protlakem pod komunikaci Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
Vybudování parkoviště v areálu ŠVZ HZS ČR - středisko Brno, Trnkova 85 Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Opravy živičných povrchů v areálu S.P.M.B. v ul. Řípská S.P.M.B. a.s., Řípská 1153/20a, 627 00 Brno
Rekonstrukce komunikace - zastávka Krematorium v Brně Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
Parkování v ul. Schovaná - Brno Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

2020


Název stavby Objednatel
Brno, Bratislavská, Plácek pod platanem ÚMČ Brno - sever
Brno, Markéty Kuncové, odvodnění veřejně přístupné účelové komunikace Ekostaby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Brno, Vlasty Pittnerové (č. 1-13) - souvislá údržba chodníku Brněnské komunikace a.s.
Brno, ul. Jihlavská, zastávka MHD, oprava havárie kanalizace Brněnské komunikace a.s.
Brno, obytný soubor Maloměřice, infrastruktura a pozemní komunikace Ekostaby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Brno, Opálkova, oprava havárie kanalizace BVK a.s.
Češkovice, novostavba chodníku a veřejného osvětlení Město Blansko
Svinošice, závlahová nádrž Babí lom Ekostaby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Brno, ul. Plotní, novostaba parkoviště společnosti ARSSTAV ARSSTAV
Oleksovice, přechod pod pozemní komunikaci pro obojživelníky Ekostaby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Brno, Seifertova, opatření pro zklidnění dopravy Brněnské komunikace a.s.

Nahoru

 
Copyright © 2012 Topstav s.r.o. | aktualizace