TOPSTAV s.r.o.

ČASEM PROVĚŘENÁ KVALITA


TOPSTAV s.r.o. je stavební společnost, která se zabývá prováděním silničních a inženýrských staveb. Od roku založení 1992 společnost zrealizovala v tomto oboru množství staveb - silnice s krytem živičným i dlážděným, splaškové a dešťové kanalizace, opěrné kamenné i betonové zdi, veřejná osvětlení, dětská hřiště, občanské výstavby, zemní práce.
V roce 2008 společnost rozšířila své působení i na oblast pozemního stavitelství. Zejména výstavbu rodinných domů a posléze svou činnost zaměřila i na problematiku revitalizace stávajících objektů včetně realizace zateplovacích systémů.
Od roku 2009 rozšířila společnost své živnostenské podnikání mimo jiné o živnosti:

  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost .
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Práce jsou prováděny vlastními pracovníky a vlastním technickým vybavením. Dlouholeté zkušenosti vedoucích pracovníků, techniků a kádr zkušených pracovníků dělnických profesí jsou zárukou stabilního výrobního procesu a kvality prováděných prací.
Pro udržení kvality prací a postavení na trhu provádí společnost každoročně interní audit systému kvality jakosti ISO 9001. Udržuje si tak předpoklady pro udržení trvalého standardu firmy - vysoká kvalita práce, odbornost, nízké procento reklamací a spokojenost zákazníka. Nedílnou součástí stavební výroby je i životní prostředí. Prakticky v přímém kontaktu s ním se celý stavební proces odehrává. Při vědomí těchto okolností společnost TOPSTAV s.r.o. zavedla v roce 2006 systém enviromentálního managementu – ČSN EN ISO 14001:2005..

Společnost je kontaktována investory z řad soukromého i veřejnoprávního sektoru. Za celou dobu jejího působení byla díla předána vždy v dohodnutém termínu a v kvalitě v rozmezí výborné až standard. Tento trend je cílem společnosti i do budoucna, aby mohlo být naplněno její motto:
* časem prověřená kvalita *

0 Firma

TOPSTAV s.r.o. je stavební společnost, která se zabývá prováděním silničních a ...

více

1 Činnost

Společnost je držitelem průkazu způsobilosti pro následující činnosti : zemní práce, ...

více

Image 3 Reference

Realizované projekty v předešlých letech

více

4 Fotogalerie

Fotografická dokumentace realizovaných projektů ...

více

5 Kontakty

TOPSTAV s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

více

Copyright © 2012 Topstav s.r.o. | aktualizace